Na enkele jaren voorbereiding heeft vanaf 1 februari 2013 het Bestuurlijk Platform de inrichting van het samenwerkingsverband ter hand genomen. Hierbij valt te denken aan het opstellen van de visie en missie, de basisondersteuning en de bestuurlijke inrichting.

De Voorlopige Ondersteunings Plan Raad (VOPR) heeft een door de Medezeggenschapsraden gekozen Ondersteunings Plan Raad (OPR) ingericht.

In november 2013 is Unita als Vereniging een feit en is de basisondersteuning vastgesteld. Het wettelijk vereiste Ondersteuningsplan met een meerjarenbegroting is enkele maanden later gereed. Naast het Bestuur fungeert een Algemene Leden Vergadering.

Hieronder is informatie te vinden over het bestuur, de basisondersteuning, het ondersteuningsplan met een meerjarenbegroting en een format voor de school ondersteunings- profielen. Daarnaast staat de OPR vermeld en de besturen en scholen die participeren in