Vragenlijst lees- en spellingvaardigheid
Ouders / Verzorgers

Deze vragenlijst is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen die zijn aangemeld voor diagnostiek van dyslexie bij Samenwerkingsverband Unita of Regio Gooi en Vechtstreek. We hechten veel waarde aan uw informatie, omdat u uw kind het beste kent. Alleen u kunt ons informeren over hoe het thuis met uw kind gaat en over de ontwikkeling van uw kind. We verzoeken u daarom deze vragenlijst in te vullen. De school krijgt een vergelijkbare vragenlijst om in te vullen door de leerkracht en/of intern begeleider.

 

Vragenlijst lees- en spellingvaardigheid
School

Deze vragenlijst is bedoeld voor de scholen van kinderen die zijn aangemeld voor diagnostiek van dyslexie bij Samenwerkingsverband Unita of Regio Gooi en Vechtstreek. We verzoeken u (groepsleerkracht en/of intern begeleider) deze vragenlijst in te vullen. We hechten veel waarde aan uw informatie, omdat u het kind als leerling het best kent. Het is van belang dat ouders weten welke informatie u ons geeft. We verzoeken u daarom de informatie uit deze lijst met ouders te bespreken.