Uit de regio

Via de nieuwsbrief GGD GV informatie over het aanvragen van subsidies voor “Jong Leren Eten”, een “Watertappunt” en de “Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit”.     Subsidie Jong Leren EtenWilt u als school leerlingen meer in aanraking brengen met kennis en activiteiten over voeding, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken? Met als motto…

Evaluatie passend onderwijs

Evaluatie Passend Onderwijs: verbeterde organisatie van extra ondersteuning, maar ook verwachtingen die niet zijn uitgekomen. De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet…

ALGEMEEN

De website passendonderwijsthuis.nl biedt informatie per thema. Er zijn drie overzichten: voor professionals voor ouders voor leerlingen Het steunpunt passend onderwijs heeft op de pagina Weer naar school een verzameling met praktische tips en protocollen.

VOOR PROFESSIONALS

De website lesopafstand.nl met tips, hulpmiddelen, ondersteuning en doorverwijzingen is aangevuld met de pagina Weer op school. gelijke kansen biedt een verzameling van ideeën of initiatieven. Op leraar.nl kunnen leraren terecht voor goede voorbeelden en inspiratie. De PO-Raad heeft een aparte pagina met corona gerelateerd nieuws. Op de website van het NJi is een pagina…

VOOR OUDERS

Om ouders zo goed mogelijk te helpen staat op de website van Ouders & Onderwijs een overzicht van de antwoorden op veelgestelde vragen. Op opvoeden.nl kunnen ouders terecht voor tips De verzamelpagina van het NJi biedt veel tips voor ouders, kinderen en jongeren, professionals, gemeenten. Schooltv thuis heeft op ieder moment van de dag leerzaam en leuk…

VOOR KWETSBARE KINDEREN

Deze tijd van (deels) thuis blijven en als gezin meer samenleven / samenwerken kan maken dat kwetsbare kinderen extra in de knel komen. Kijk op: steunpunt passend onderwijs Huiselijk geweld Kinderbescherming Het Nederlands Jeugdinstituut beschrijft wat noodopvang precies inhoudt, voor welke kinderen de opvang is bedoeld en hoe in verschillende gemeenten de opvang georganiseerd is.

LEZEN

Voor leerlingen met een leesbeperking ondersteunt Dedicon zo goed mogelijk bij het leren en studeren. Bekijk de tips van Dedicon. Alles over leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg op Dyslexie Centraal Geletterdheid en schoolsucces heeft een blog voor leraren: Lezen en schrijven in tijden van Corona Het ABC heeft een pagina met tips voor hulp bij…