De Steentjes is een Onderwijs Zorg Groep die gevestigd is op de locatie van SBO Het Mozaïek in Hilversum. Deze groep is voortgekomen uit een samenwerking tussen stichting Elan en Het Leger des Heils. De groep heeft gemiddeld 12 leerlingen en 2 leiders: een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Hierbij is de leerkracht verantwoordelijk voor de onderwijsdoelen en de pedagogisch medewerker voor de zorgdoelen binnen deze groep.

Alle kinderen vanaf een leeftijd van vier jaar, verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat kinderen uitdaagt, dat uitgaat van de mogelijkheden en rekening houdt met hun ondersteuningsbehoeften. Kinderen die in aanmerking komen voor De Steentjes zijn kinderen die extra zorg nodig hebben. Kinderen waarbij de ontwikkeling verstoord of bedreigd wordt door lichamelijke, psychische en/of sociale problemen.

Binnen De Steentjes wordt er gekeken welk onderwijsarrangement passend is voor deze kinderen.
De Steentjes is 5 dagen per week geopend van 8:30 tot 14:00 uur.

Voor plaatsing in Onderwijs Zorg Groep De Steentjes is een zorgindicatie SDH (Specialistische Dag Hulp) van de gemeente vereist. Tevens moet een Groei Document en Toelaatbaarheid Verklaring bij Unita worden aangevraagd.

Meer informatie

Klik hier en download meer informatie:
Onderwijs Zorg Groep De Steentjes (Brochure)

Bekijk hier de informatie video