Privacy verklaring Unita

De Privacyverklaring van samenwerkingsverband Unita SWV Unita heeft als kernactiviteit het realiseren van extra ondersteuning wanneer een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, via de school en in samenspraak met de ouders. SWV Unita verwerkt persoonsgegevens van alle leerlingen die via scholen bij het samenwerkingsverband zijn aangemeld. SWV Unita vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich…