Verslag Gogentop 13 juni 2019

Psychologen en orthopedagogen samen sterk voor elk kind

13 juni 2019

Het samenwerkingsverband Unita heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om goede samenwerking. Ook de samenwerking tussen schoolpsychologen (of orthopedagogen) en psychologen met een eigen praktijk is van groot belang. Spreken we dezelfde taal, hebben we hetzelfde voor ogen? Wat is onze werkwijze in het belang van het kind?
De “Gogentop” bood een programma om de samenwerking verder te verbeteren.
Bekijk hieronder het beeldmateriaal en lees de uitkomst van de workshops.

Een Gogenfilm en workshops om te verbeteren

Schoolpsychologen of -orthopedagogen en psychologen met een eigen praktijk kijken vaak met verschillende insteek naar kinderen. De eerste groep kijkt met een onderwijsblik, de tweede groep vanuit de zorg. De verschillende perspectieven zijn goed, maar kunnen ook met elkaar botsen. Hoe kunnen we ze juist laten versterken? Door samenwerking. Een speciaal voor deze bijeenkomst gemaakte film laat met praktijkvoorbeelden zien hoe nodig het is dat onderwijs en zorg zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. In de drie workshops ontdekken we hoe dat beter kan.

MDO-werkwijze: hoe werkt het?

De uitdaging in deze groep: doorgrond de MDO-werkwijze, bespreek ‘successen’ en ‘knelpunten’ en leg in iedere deelgroep afspraken vast hoe zo goed afgestemd mogelijk te werken.

Een belangrijk onderwerp is de transparantie in het proces en de doelstellingen die nagestreefd worden. Het moet voor alle spelers duidelijk zijn wie, wat, wanneer, hoe en waarom doet. Dat zou een grote steun bieden. Verder moet elkaars expertise meer worden benut. Dan ook kan er vanuit meer vertrouwen gewerkt worden en ervan uitgegaan worden dat de ander goed werk geleverd heeft. Dan hoeft een rapport niet opnieuw te worden geschreven, maar kan er voortgebouwd worden op het rapport van de ander.

Labels: waarom wel of niet?

De uitdaging: welke voor- en nadelen van labels zien we voor kinderen en leg werkbare afspraken vast hoe daarmee om te gaan in de samenwerking tussen Unita en de JGGZ.

Het voordeel van labels is dat ze ons gemeenschappelijke taal bieden. Het is een manier om het gedrag van een kind te typeren. Tegelijkertijd lijken labels ons gerust te stellen. Om met Damiaan Denys te spreken: dan is het geen angst meer, maar vrees. Het is de vraag of we zoveel met labels moeten werken. Een label is niet noodzakelijk voor een behandeling of om geld te krijgen. De beschrijving van de kenmerken van het kind in zijn context zou voldoende moeten zijn. En als we minder gebruik maken van labels, dan is het wel zaak om helder te omschrijven wat er aan de hand is. Dat is zeker voor ouders en kinderen erg belangrijk.

Verslaglegging: beter en meer afgestemd!

Uitdaging: wat is de wenselijke verslaglegging, waarbij we rekening houden met enerzijds de leesbaarheid voor ouders, leerkrachten (en kinderen) en anderzijds de richtlijnen van het NIP en NVO. Wat zijn werkbare afspraken hoe hiermee om moet worden gegaan?

Verslagen moeten voor iedereen leesbaar zijn. Dit betekent dat alle stakeholders, inclusief ouders, het verslag moeten kunnen begrijpen. Dit zou kunnen worden bereikt door de verslagen kort en bondig te houden of door het verslag visueel te maken. Er ligt ook een kans om het verslag vooral te richten op de behoefte en niet op de problemen van het kind. Uit het verslag moet duidelijk zijn welke acties erdoor wie genomen zullen worden.

Ontmoet elkaar, leer van goede voorbeelden, sta open voor elkaars problemen en zoek naar concrete suggesties voor verbetering!

Tussen de twee workshops een hilarisch toneelstukje van Ton de Langen, Lidwien Ottenheym en Ferd van den Eerenbeemt van Inspirezzo.

“Bij mijn zoon op de hockey tel je tegenwoordig niet meer mee zonder label, daar hebben ze allemaal wat, vinden die meiden reuze interessant! Neem nou zo’n Jan de Bouvrie met zijn dyslexie, kan geen normaal woord op papier krijgen, maar heeft heel mijn villa van top tot teen helemaal opnieuw gestyled, je moet eens komen kijken, ziet er echt fantastisch uit. Nee, ik moet zo’n label hebben, ik zeg maar altijd: baat het niet, dan schaadt het niet!”

Johan Vroegindeweij

“Ontmoeten met hoge kwaliteit betaalt zich terug.”

Johan Vroegindeweij weet hoeveel waarde het heeft om professionals bij elkaar te brengen. Ruim een jaar geleden was het hele veld van professionals rond passend onderwijs bij elkaar geroepen. Alle aanbevelingen uit de vele workshops zijn opgepakt en vertaald naar de praktijk. Ook vandaag ligt die uitdaging op tafel. Johan nodigt de zaal daartoe uit. Ontmoet elkaar, leer van goede voorbeelden, sta open voor elkaars problemen en zoek naar concrete suggesties voor verbetering!

Damiaan Denys

“Angst is onze grootste drijfveer.”

Hoogleraar psychiatrie,  filosoof  en Vlaming Damiaan Denys trakteert de Gogen op een inleiding die niet meteen hoopvol stemt. We worden gedreven door angst in een samenleving die steeds meer de kenmerken van een angstcultuur heeft. In zo’n cultuur groeien kinderen op.  Onze samenleving is echter in vele opzichten objectief veiliger geworden. De angst is daarmee meer een fantasie dan werkelijkheid. Vergelijk het met de angst voor een krokodil onder bed. De grotere angst leidt er bij kinderen onder meer toe dat zij steeds minder vrijheid krijgen om zelf te ontdekken. De omgeving schermt ze daarvoor af.  Soms is angst reëel. Dan is het geen angst meer maar, in de terminologie van Damiaan, ’vrees’.  Voor angstige mensen kan dat leiden tot opluchting. Dan weten we waar de angst mee te maken heeft en kunnen we er iets mee doen. Voor ons  als Gogen ligt er een parallel met labels. Ouders willen soms weten wat er aan de hand is met hun kind. Een label lijkt zekerheid te geven. Damiaan vertelt ook hoe een bijrijder in een auto vaak veel angstiger is dat de rijder zelf. Zij hebben geen controle. In de situatie van kinderen, kunnen ouders en soms kinderen zich de bijrijder voelen. Zij ervaren vaak weinig grip op een situatie te hebben omdat ze de weg, de regels en de aanpak niet kennen. Goed om bij stil te staan!

Damiaan biedt op het einde enige hoop. We moeten zoeken naar constructies waarin we weer meer aangewezen zijn op vertrouwen. Het verkeer waar regels losgelaten worden en mensen het zelf moeten uitzoeken, kan daarvoor als metafoor gelden.

Werkgroep

Er wordt, zoals hierboven al gemeld, een tijdelijke werkgroep van gogen ingesteld die de rijkdom aan suggesties uit de workshops gaat gebruiken. Er wordt een advies opgesteld voor verbetering van de samenwerking. Dit kan leiden tot een aantal afspraken.

Tenslotte, hou de berichtgeving in de gaten over een aanstaande ‘Gogen-netwerkbijeenkomst’.