Marieke Doddema in CvT

Per 5 maart 2021 is Marieke Doddema toegetreden tot de Commissie van Toezicht (CvT) van Unita. In de eerdere Special Governance hebben de andere leden van de CvT zich al voorgesteld. We hebben Marieke dezelfde vragen voorgelegd.

Wat was voor u de reden om te solliciteren op de vacature in de CvT?
Ik draag graag bij aan de gezamenlijke opgave die we binnen het swv hebben om alle kinderen passend onderwijs te bieden. Samenwerking is daarbij belangrijk. We kunnen dit alleen door van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen waar dat nodig is. Een rol binnen de CvT maakt dat ik nog meer betrokken kan zijn bij dit proces.

Wat is uw “carrière“ in het onderwijs?
Ik ben begonnen als leerkracht voor de groep en heb daarna lang gewerkt als (interim) intern begeleider. In die tijd heb ik scholen o.a. geholpen bij het opzetten van een goede zorgstructuur. Daarna ben ik een periode hoofd onderwijs en kwaliteit geweest. Ik was in die rol verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de scholen van Proceon werd gegeven.

Wat is uw “carrière” als bestuurder?
Ik was een periode plaatsvervanger van de bestuurder en ben daarna toegetreden als lid van het CvB. Na zijn vertrek ben ik benoemd als voorzitter van het CvB van Proceon Scholengroep.

Misschien nog wat meer over uw achtergrond
Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen. Naast mijn werk in het onderwijs ben ik lang actief geweest in de politiek en ben ik toezichthouder bij een woningbouwcorporatie. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten om te fietsen, hardlopen of wandelen. Verder houd ik van koken en tuinieren.

Wat zijn uw eerste indrukken van Unita?
Dat het passend onderwijs in onze regio in veel opzichten goed georganiseerd is. Scholen, besturen en Unita zetten zich in om onderwijs en ondersteuning zo goed mogelijk te organiseren. Ik vind het mooi om te zien dat ook wordt geprobeerd de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden.

Heeft u speciale belangstelling voor bepaalde thema’s binnen Unita?
Kwaliteit en professionalisering zijn thema’s waar ik graag bij betrokken ben. Daarnaast wil ik het speciaal (basis)onderwijs graag nog wat beter leren kennen.

Wat kunnen we van u verwachten?
Dat ik constructief en vanuit de inhoud mijn bijdrage zal leveren aan een nog mooiere samenwerking rondom passend onderwijs in onze regio.

Wat zou u kunnen betekenen voor een school en leerkrachten?
Bij het nemen van besluiten ben ik erop gericht dat ze ook werkbaar zijn op de werkvloer. Uiteindelijk moeten alle besluiten gericht zijn op de ontwikkeling van kinderen. De leerkracht is daarin cruciaal.

Wat zou u kunnen betekenen voor ouders?
Het is goed om in de gesprekken en besluitvorming over passend onderwijs ook het perspectief van ouders mee te nemen. Samenwerking tussen school een ouders is cruciaal bij de ondersteuning van kinderen. Ouders zijn expert waar het gaat om hun kind. Ze kennen hun kind al vanaf de geboorte.