Op weg naar een nieuw ondersteuningsplan

Het plan geeft de wijze aan waarop Unita de organisatie en de financiering van het passend onderwijs vormgeeft, welke ambities het samenwerkingsverband heeft en naar welke doelen wordt gestreefd. Tevens beschrijft het plan hoe Unita voldoet aan de wettelijke taken. Het ondersteuningsplan wordt steeds voor een periode van vier jaar op- en vastgesteld.

Zoals bij zoveel samenwerkingsverbanden is ook voor Unita de termijn van ons tweede ondersteuningsplan afgelopen. Unita heeft ervoor gekozen om in ieder geval het nieuwe ondersteuningsplan samen met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Qinas op te stellen.

De ondersteuningsplannen van Unita en Qinas en de jeugdplannen van de regiogemeenten hebben veel overlap. Over de plannen dient op overeenstemming gericht overleg gevoerd te worden. Het is dan logisch om de termijnen op elkaar af te stemmen en te komen tot een gemeenschappelijk afspraken over  de overlap tussen (passend)onderwijs- en jeugdwet taken en de  maatschappelijke opdracht die we samen nastreven. Daarom schuiven we de ingang van het nieuwe ondersteuningsplan een jaar vooruit. Inmiddels hebben we voor dat extra jaar een Addendum (2e bijlage) op het ondersteuningsplan 2018-2022 geschreven.

Lees het Addendum

Het jaar 2022 gebruiken we voor het opstellen van het grote ondersteuningsplan 2023-2027. Nog even in de herinnering. De aftrap naar het ondersteuningsplan hebben we op 28 oktober in het Spant genomen. Een middag die in het teken stond van elkaar ontmoeten, samenwerken en waarin we een eerste aftrap gegeven hebben aan het nieuwe, gezamenlijke ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden Qinas en Unita.

Wij kijken met veel plezier op deze middag terug. Bekijk de aftermovie om de stemming weer even op te roepen.

Leidende principes

De Inspiratiemiddag hebben we gebruikt om met elkaar te werken aan de leidende principes waar we voor (willen) staan. In groepjes zijn we creatief aan de slag gegaan om de leidende principes in woord en beeld te vangen. Op de moodboards ontstonden prachtige collages die verbeelden wat ons leidt. Na afloop hebben we elkaars moodboards bekeken en zijn daarover in gesprek gegaan. Met duimpjes hebben we onze stemmen uitgebracht. Na de stemming waren de 4 meest gekozen leidende principes:

  1. Bundel krachten, middelen en talenten over grenzen van domeinen heen. 45 likes
  2. Ik zie jou. 33 likes
  3. Korte lijntjes en snel schakelen. Het beste van alle werelden. 33 likes
  4. Omarm complexiteit met creativiteit. 32 likes

Het meest gekozen moodboard is verbonden/samen, maar liefst 16 keer gekozen door in totaal 17 groepen. Op plek twee, met ruime achterstand ontdekken en nieuwsgierig, 6 keer gekozen. Nummer drie was creatief/fantasie, 5 keer gekozen.

 

Hoe nu verder?

Wat gaan we nu daadwerkelijk doen met de opbrengsten van de middag? Want natuurlijk zijn we na de aftrap gestaag verdergegaan.

Als eerste hebben we het routeplan ondersteuningsplan gemaakt. Wanneer zijn overleggen met de verschillende gremia gepland? Wanneer nemen we iedereen stap voor stap mee in de ontwikkelingen?

Ook zijn er 13 werkgroepen samengesteld die ieder met een onderdeel van het ondersteuningsplan aan de slag gaan. Natuurlijk steeds in afstemming en overleg met elkaar.

Bij het maken en monitoren van het nieuwe ondersteuningsplan worden Unita en Qinas ondersteund door Perspectief op School (POS)

ALV en Routekaart

Hoe ziet het tijdpad naar de landelijke routekaart naar inclusie eruit en hoe stelt Netwerk LPO zich namens haar leden op in dit traject? In de ALV van 16 februari is hierover een eerste verkenning gevoerd. Duidelijk werd dat de leden geen landelijk opgelegde protocollen willen, maar wel landelijk vastgestelde ijkpunten of mijlpalen. En dan liefst niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor de gemeenten. De bestuurder neemt de input mee en geeft graag nog een vervolg aan het gesprek in een volgende ALV na de pauze. Tot aan de zomer organiseert het ministerie verschillende sessies met vertegenwoordigers van de eindgebruikers zoals leerkrachten, ouders en leerlingen (6 april), vertegenwoordigers op landelijk niveau (22 april), regionaal niveau (18 mei) en schoolniveau (8 juni) om input te leveren voor de routekaart. Na de zomervakantie zal alle input verwerkt worden tot een complete routekaart en voorgelegd worden aan het ambtelijk en bestuurlijk impulsoverleg.