Arrangement HB Dubbel Bijzonder

De zorg voor hoogbegaafde leerlingen valt onder de basisondersteuning. Passend Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen is zowel landelijk als lokaal nog in ontwikkeling. Unita kan concluderen dat de schoolbesturen collectief stappen maken voor deze doelgroep. Plusklassen zijn meer regel dan uitzondering, er zijn HB materialen aangeschaft en er zijn veel opleidingen gevolgd door leerkrachten en intern begeleiders.

Leerlingen met aantoonbare kenmerken van (hoog)begaafdheid in combinatie met waarneembare aanvullende problematiek (leer- en/of gedragsproblemen), al dan niet gediagnosticeerd, noemen we Dubbel Bijzonder. In ongeveer 10% van de casussen uit het Loket is hoge intelligentie of hoogbegaafdheid een vermoeden of bijkomend aspect.

Voor HB Dubbel Bijzondere leerlingen heeft het bestuur van Unita besloten een Arrangement in te richten. Voor reguliere scholen kan de ondersteuning van deze leerlingen de basisondersteuning ruim overstijgen. Ze profiteren niet of niet voldoende van de HB-aanpak op de reguliere school.

Om toch passend onderwijs voor deze leerlingen te realiseren is vaak veel maatwerk nodig, veel (externe) begeleiding of voltijd HB-onderwijs. Het doel is de leerling in het regulier basisonderwijs te houden. Om benodigd maatwerk te kunnen bekostigen is er het Arrangement HB Dubbel Bijzonder: een vast bedrag van € 2.000,- per leerling per schooljaar.

De aanvraag kan gedaan worden op de bekende manier via een Groeidocument. Zie hiervoor onderstaande criteria. In het Loket wordt de aanvraag beoordeeld. Een MDO volgt alleen indien nodig.

Het arrangement is voor alle aangesloten schoolbesturen beschikbaar per 1 januari 2019, conform de vastgestelde procedure.