Arrangement Plus

Samenwerkingsverband Unita draagt Passend Onderwijsmiddelen in een bedrag per leerling per schooljaar over aan de schoolbesturen. Dit is gelabeld voor het op orde brengen en houden van de basisondersteuning. Daarnaast is voor extra ondersteuning die de basisondersteuning overstijgt het Arrangement Plus ontwikkeld. Om voor het Arrangement Plus in aanmerking te komen, moet de school ineen Groeidocument en een MDO aantonen dat het om een meervoudige, complexe hulpvraag gaat die de basisondersteuning overstijgt.
Het bestuur vraagt dit Arrangement-Plus aan middels het formulier “Bestuursaanvraag Arrangement Plus”. Zonder akkoord van het schoolbestuur kan dit arrangement niet worden verleend.