Arrangement Rekengroep

Samenwerkingsverband Unita biedt intensieve, gespecialiseerde begeleiding aan leerlingen met ernstige rekenproblemen in de Rekengroep op de Annie M.G. Schmidtschool. Plaatsing volgt na aanvraag van een MDO (Multi Disciplinair Overleg) middels een Groeidocument. De basisschool vraagt dit aan bij het Loket van Unita.

De leerlingen komen uit groep 4, 5 en 6 van basisscholen die zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband Unita. Zij komen op maandag en dinsdag naar de Rekengroep; de andere dagen zijn zij op hun eigen school.
De leerlingen blijven ingeschreven op de eigen school.

Criteria voor plaatsing zijn een ernstige achterstand op het gebied van rekenen en voldoende prestaties op de overige kennisgebieden. Tevens zijn er hardnekkige problemen met automatiseren. De school moet met behulp van handelingsplannen aantonen, dat het rekenproces stagneert. De inspanningen hebben onvoldoende resultaat opgeleverd.

In de twee dagen Rekengroep wordt vrijwel alle tijd besteed aan rekenen onder leiding van de medewerkers van de Rekengroep. Hierdoor kan er individueel gewerkt worden. Er wordt gewerkt aan specifieke ontwikkelingsvaardigheden die aansluiten bij de rekenmogelijkheden van het kind.

Uitgangspunt bij de instructie is het aanbieden van de leerstof op drie niveaus van handelen: handelen met materiaal, werken met schema’s en modellen en het formeel rekenen.