Taalgroep

Samenwerkingsverband Unita biedt intensieve, gespecialiseerde begeleiding aan leerlingen met ernstige lees- en/of spellingproblemen in de Taalgroep op de Annie M.G. Schmidtschool of op De Wijngaard in Huizen. Een verzoek tot plaatsing kan na een MDO (Multi Disciplinair Overleg) worden aangevraagd bij het Loket van Unita. Een ingevuld Groeidocument dient daarbij aangeleverd te worden.

De kinderen komen van scholen uit de regio van Samenwerkingsverband Unita, Zij komen drie dagen per week naar de Taalgroep, de andere dagen zijn zij op hun eigen school.
De kinderen blijven ingeschreven op de eigen basisschool.

Doelgroep:

Leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 met ernstige lees- en/of spellingproblemen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in het reguliere onderwijsleerproces, ondanks extra interventie (Protocol Dyslexie). Veelal lezen en spellen deze leerlingen niet vergelijkbaar met de andere kinderen van de eigen groep. Er is sprake van ernstige handelingsverlegenheid bij de leerkrachten en kinderen.

In de drie dagen van de Taalgroep wordt er lesgegeven met eigen programma’s en systemen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal en schrijven, passend bij het niveau van de leerlingen en de specifieke onderwijsbehoeften. Handelingsgericht werken wordt toegepast. Elk kind heeft een individueel traject, waarbij steeds weer gekeken wordt hoe het kind op termijn zo goed mogelijk kan aansluiten bij de groepsinstructie op de eigen school. De drie dagen staan vrijwel volledig in het teken van een zo vlot mogelijke ontwikkeling op bovengenoemde gebieden. Lestaken en lesmaterialen vanuit de eigen school worden binnen deze dagen daarom niet gebruikt.

Elke dag wordt er ook één uur gerekend, want rekenen is een van de belangrijkste leergebieden binnen het onderwijs. Dit gebeurt met lesstof van de eigen school. De rekenmaterialen van de eigen groep worden hierbij tijdelijk in de Taalgroep gebruikt.