Arrangement Verkennende Consultatie

Soms is het voor leerkrachten en intern begeleiders lastig om helder te krijgen wat precies nodig is. In deze situaties is het handig om te kunnen sparren met een deskundige van Unita.

Het Arrangement Verkennende Consultatie wordt met toestemming van de ouders aangevraagd met een Groeidocument.

De verkenning wordt gedaan door een deskundige uit de expertisepool (een Ambulant Begeleider of een orthopedagoog/psycholoog) en bestaat uit een (of twee) bezoeken aan school, observatie(s) en afstemming met de leerkracht en intern begeleider. Het Arrangement is voor maximaal 6 uur.

Het Arrangement is laagdrempelig en snel in te zetten. Het is een verkenning tussen school en Unita. Na de verkenning heeft de school concrete handreikingen en advies over eventuele vervolgstappen. Ouders worden door de school op de hoogte gehouden.