Op deze pagina kunt u de meest recente publicaties downloaden.

Versnellen

10 oktober 2018
VersnellingswijzerVerantwoordingOver de grenzen van de referentieniveaus

NIP aanbeveling Unita werkwijze!

NIP adviseert MDO werkwijze Unita aan 2e Kamer vanwege samenwerking onderwijs en jeugdzorg.

Op 27 juni vond in de Vaste Commissie voor Onderwijs (Tweede Kamer) een Rondetafelgesprek Passend Onderwijs plaats. Het NIP heeft als input voor dit gesprek een brief ingestuurd met aanbevelingen voor de Commissie…

Lees hier verder

Informatie Medisch handelen op school

15 mei 2018
MEMO – Informatie Medisch handelen op school

Klasse Apart, van leerlinggericht naar leerkrachtgericht

10 oktober 2015
Klasse Apart, van leerlinggericht naar leerkrachtgericht