Donderdag 25 januari 2018
Inspiratiedag
voor directies/bestuurders van de scholen in de regio

En aan de wethouders (Onderwijs en Jeugdzorg); beleidsambtenaren; jeugdconsulenten; medewerkers zorginstellingen die te maken hebben met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Ook de intern begeleiders en trajectbegeleiders zijn uitgenodigd

13.00 tot 20.00 uur in ‘t Spant te Bussum

Woensdag 14 februari 2018 (optioneel)
Algemene Leden Vergadering/ OPR/ Gemeenten

Onderwerp: Ondersteunings Plan 2018-2022

9.00 – 17.00 uur De Witte Bergen Eemnes

Dinsdag 20 maart 2018
Bijeenkomst voor IB-ers, Trajectbegeleiders en Directies

Thema Doorgaande lijn

14.30 uur De Witte Bergen Eemnes

Woensdag 4 april 2018
Algemene Leden Vergadering
19.00 – 21.00 uur De Witte Bergen Eemnes

Woensdag 30 mei 2018
Algemene Leden Vergadering
19.00 – 21.00 uur De Witte Bergen Eemnes