Vragenlijst school

Deze vragenlijst is bedoeld voor de scholen van kinderen die zijn aangemeld voor diagnostiek van dyslexie bij Samenwerkingsverband Unita of Regio Gooi en Vechtstreek. We verzoeken u (groepsleerkracht en/of intern begeleider) deze vragenlijst in te vullen. We hechten veel waarde aan uw informatie, omdat u het kind als leerling het best kent. Het is van…

Vragenlijst ouders/verzorgers

Deze vragenlijst is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen die zijn aangemeld voor diagnostiek van dyslexie bij Samenwerkingsverband Unita of Regio Gooi en Vechtstreek. We hechten veel waarde aan uw informatie, omdat u uw kind het beste kent. Alleen u kunt ons informeren over hoe het thuis met uw kind gaat en over de ontwikkeling van…