Model SOP

Ondanks het feit dat het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) als losstaand document niet meer verplicht is, adviseert Unita de scholen gebruik te blijven maken van het SOP. Unita heeft een (nieuw) format ontwikkeld waar de scholen gebruik van kunnen maken. Het format sluit aan op het beleid zoals beschreven in het Ondersteuningsplan 2023 –2027.