Donnerschool

Mijn naam is Lucie Graus. Ik werk als schoolmaatschappelijk werker op de J.H. Donnerschool in Hilversum. Dit is een SO school voor leerlingen die o.a. door gedragsstoornissen vast zijn gelopen in het reguliere onderwijs. Binnen het Speciaal Onderwijs proberen we door te werken met kleine groepen, het bieden van veel structuur, duidelijkheid/voorspelbaarheid en deskundige begeleiding…