Ursula van Rijn

Administratie Loket

Judith Baard

AB jonge kind & specialist rouwverwerking

Sharissa Vonk

Orthopedagoog NVO

Eveline van Estrik

AB Generalist

Hester van der Heiden

AB Gedrag

José van der Plaats

Trajectbegeleider Jonge Kind & Specialist taal

Nicole van den Hemel

Verkennende consultatie

Martine van de Lagemaat

Ambulatorium lezen

Maria Hagen

Administratie Loket

tel: 035 800 10 11

Nicole Skomorowski
Nicole Skomorowski

Verkennende consultatie

Verkennende consultatie