Welkom op de website van samenwerkingsverband unita, samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. Onder Unita vallen alle scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 uit de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden en Wijdemeren.
De WSNS samenwerkingsverbanden Annie M.G. Schmidt en Het Gooi e.o. zijn opgeheven per 1 augustus 2014. Onder de verschillende tabs staat meer informatie over unita.
Voor vragen kunt u tevens telefonisch (035 621 58 35) of per email (info@swvunita.nl) contact opnemen.