Commissie van Toezicht

Mijn naam is Erik van Wattingen, 53 jaar, en ik ben begin maart 2023 gestart als onafhankelijk lid in de Commissie van Toezicht. Ik woon in Wormer, samen met mijn partner, twee zonen en twee stiefdochters. In het dagelijkse leven ben ik gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Koggenland, de groene long tussen Hoorn…

Wat was voor u de reden om te solliciteren op de vacature in de CvT? Ik vind een stabiel samenwerkingsverband een voorwaarde om leerlingen passend onderwijs en een passende begeleiding te geven.  Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor die grote groep kinderen en jongeren. Zij hebben baat bij een samenwerking die staat als een huis.  Als…

Wat was voor u de reden om te solliciteren op de vacature in de CvT?Ik heb zelf een passie voor leren en onderwijs, maar heb vooral de afgelopen jaren in de zoektocht naar het juiste onderwijs voor mijn kinderen ervaren hoe belangrijk dat is voor een kind. Mijn kinderen zijn allebei HB en we hebben…

Sinds 2018 ben ik bestuurder bij Talent Primair, een stichting van 24 basisscholen in de Gooi- en Vechtstreek. Talent Primair is één van de grotere besturen binnen Unita. Wij werken nauw samen met Unita om passend onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We ervaren daarbij dagelijks hoe fijn het is om onderdeel te zijn van…

Per 5 maart 2021 is Marieke Doddema toegetreden tot de Commissie van Toezicht (CvT) van Unita. Wat was voor u de reden om te solliciteren op de vacature in de CvT?Ik draag graag bij aan de gezamenlijke opgave die we binnen het swv hebben om alle kinderen passend onderwijs te bieden. Samenwerking is daarbij belangrijk.…

Sido Silvius

Voorzitter

Onafhankelijk Voorzitter Lang geleden heb ik de pedagogische academie gedaan en orthopedagogiek gestudeerd.Ik heb 44 jaar in diverse rollen en op meerdere locaties in het onderwijs gewerkt. Gedurende mijn laatste baan, waarbij ik een ruim bestuurlijk mandaat had, heb ik o.a. in diverse besturen en raden van toezicht mogen participeren.Na beëindiging van mijn actieve loopbaan…